WARUNKI KORZYSTANIA

Witamy na www.everexceed.com , oficjalnej stronie EverExceed Copporation . EverExceed Copporation udostępnił Ci tę witrynę zgodnie z następującymi uwagami, zastrzeżeniami, warunkami ("Warunki korzystania"). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi WARUNKAMI KORZYSTANIA przed skorzystaniem z tej witryny. Korzystając z tej strony, zgadzasz się przestrzegać następujących WARUNKÓW KORZYSTANIA.

EverExceed Copporation zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, do wprowadzania zmian w tej Witrynie i niniejszych Warunkach użytkowania.

PRAWA AUTORSKIE

Niniejsza Witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne informacje zastrzeżone, w tym między innymi tekst, grafikę, logo, ikony przycisków, zdjęcia, obrazy, klipy wideo i audio, programy, oprogramowanie, dane, skrypty i kodowanie (łącznie „ Zawartość"). O ile nie zaznaczono inaczej w niniejszym dokumencie, cała Zawartość Witryny, w tym zarówno wyświetlana, jak i nie wyświetlana zawartość plików źródłowych i baz danych, jest wyłączną własnością EverExceed Copporation lub jej dostawców oprogramowania i jest chroniona, zarówno indywidualnie, jak i jako praca zbiorowa, przez Chiny i międzynarodowe prawa autorskie prawa.

Projekt, układ, treść i inne elementy witryny są chronione przez strój handlowy, znak towarowy, prawa autorskie, nieuczciwą konkurencję i inne prawa i nie mogą być kopiowane, powielane ani reprodukowane w całości lub w części bez pisemnej zgody EverExceed Copporation.

ZNAKI TOWAROWE

Logo EverExceed są zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi EverExceed Copporation w Wielkiej Brytanii, Chinach i innych krajach. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe, grafiki, logo i nazwy usług pojawiające się w Witrynie są własnością EverExceed Copporation . Znaki towarowe EverExceed Copporation nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest wytwarzana lub oferowana przez EverExceed Copporation , w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzić klientów w błąd lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący lub dyskredytujący EverExceed Copporation .

KORZYSTANIE Z WITRYNY

EverExceed Copporation niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonego pozwolenia na używanie i powielanie Treści tekstowych i graficznych pojawiających się na tej stronie, w tym wszelkich towarzyszących grafik, pod warunkiem, że

  1. Informacja o prawach autorskich EverExceed Copporation (tj. Copyright © 2002-2013 EverExceed Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.) pojawia się we wszystkich kopiach lub reprodukcjach;
  2. takie Treści są wykorzystywane do zgodnych z prawem i niekomercyjnych celów informacyjnych lub osobistych;
  3. takie Treści nie są ponownie publikowane w Internecie lub jakiejkolwiek innej sieci komercyjnej ani transmitowane w jakichkolwiek mediach;
  4. w zakresie, w jakim zostały wykorzystane, treść graficzna jest odtwarzana w identyczny sposób, jak obecnie zintegrowana z istniejącą Treścią tekstową i nie jest używana, kopiowana ani reprodukowana oddzielnie od towarzyszącego tekstu;
  5. nie dokonuje się żadnych modyfikacji takich Treści. Ograniczona licencja udzielona na podstawie niniejszej Umowy nie daje ani Tobie, ani żadnej innej osobie innej niż EverExceed Copporation jakichkolwiek praw własności lub praw autorskich do treści ani żadnych praw do używania lub wykorzystywania jakichkolwiek znaków towarowych należących do EverExceed Copporation . Wszelkie prawa do używania, kopiowania lub powielania treści, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w tej sekcji, są zachowywane przez EverExceed Copporation iw żadnym wypadku nie udziela się zgody na używanie lub kopiowanie projektu, układu lub innych chronionych elementów witryny.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych powyżej, żadna część, element, projekt ani funkcja Witryny nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu, który nie jest autoryzowany na piśmie przez EverExceed Copporation i jej podmioty stowarzyszone zastrzegają sobie prawo odmówić świadczenia usługi, zamknąć konta i/lub anulować zamówienia według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli EverExceed Copporation uważa, że ​​zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów EverExceed Copporation i jej podmiotów stowarzyszonych.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Wszelkie przedmioty zakupione od EverExceed Copporation , bezpośrednio z tej strony lub w inny sposób, podlegają Standardowym Warunkom Sprzedaży EverExceed Copporation , które należy dokładnie przejrzeć przed złożeniem zamówienia na jakikolwiek produkt lub przedmiot wytwarzany lub oferowany do sprzedaży przez EverExceed Copporation .

LINKI DO STRON TRZECICH

Dla wygody użytkownika EverExceed Copporation może udostępniać w Witrynie łącza do Witryn internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Jeśli użyjesz tych linków stron trzecich, opuścisz tę Witrynę. Połączone witryny spoza domeny www.everexceed.com nie są pod kontrolą EverExceed Copporation , a EverExceed Copporation nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą łącza, ani żadnego łącza zawartego w witrynie, do której prowadzą łącza, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje takich witryn. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić jakąkolwiek witrynę, do której prowadzą linki, robisz to na własne ryzyko i Twoim obowiązkiem jest podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu ochrony przed wirusami lub innymi destrukcyjnymi elementami.

EverExceed Company nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących i nie popiera żadnych stron internetowych, do których prowadzą linki, ani zawartych na nich informacji ani żadnych produktów lub usług tam opisanych. Łącza do witryn internetowych osób trzecich nie oznaczają, że EverExceed Copporation popiera, jest powiązana z jakimkolwiek znakiem towarowym, nazwą handlową, logo lub dziełem chronionym prawem autorskim wyświetlanym lub dostępnym za pośrednictwem takich łączy, lub że jest prawnie upoważniony do korzystania z takich używać jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich EverExceed Copporation lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Cię, jako mile widzianego gościa na tej stronie, jakie informacje o Tobie możemy gromadzić podczas odwiedzania tej strony, w jaki sposób możemy wykorzystać te informacje, czy ujawniamy je komukolwiek, oraz wybory, jakie masz w zakresie korzystania przez nas z tych informacji i możliwości ich poprawiania. Na koniec należy pamiętać, że niniejsza polityka dotyczy tylko tej Witryny, a nie witryn internetowych innych firm lub stron trzecich, do których zamieszczamy łącza.

I. Oświadczenie ogólne

EverExceed Copporation jest mocno zaangażowana w ochronę prywatności swoich klientów.

II. Informacje o wszystkich odwiedzających witrynę

Ogólnie rzecz biorąc, nasza usługa automatycznie gromadzi pewne informacje o użytkowaniu, takie jak liczba i częstotliwość odwiedzających Witrynę i jej obszary. Takie dane wykorzystujemy wyłącznie łącznie. Te zbiorcze dane pomagają nam określić, jak często nasi klienci korzystają z części witryny, dzięki czemu możemy ulepszać naszą witrynę, aby była jak najbardziej atrakcyjna dla jak największej liczby z Was. Pliki cookie EverExceed Copporation nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację osoby i nie łączymy informacji zebranych za pomocą plików cookie z innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby, aby poinformować nas, kim jesteś, jaka jest Twoja nazwa ekranowa lub adres e-mail.

III. Informacje o Tobie

Czasami możemy poprosić o informacje o Tobie podczas zamawiania produktu. Będziemy potrzebować pewnych informacji – takich jak imię i nazwisko, adres internetowy lub pseudonim, adres rozliczeniowy, typ komputera, numer karty kredytowej – w celu dostarczenia Ci produktu (lub jakichkolwiek powiązanych usług). Możemy również wykorzystać te informacje, aby poinformować Cię o dodatkowych produktach i usługach, którymi możesz być zainteresowany. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich informacji, jeśli nie chcesz tego, wysyłając je

g nas znać na ekranie rejestracji podczas rejestracji produktu lub usługi.

IV. Ujawnienie

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy informacji o Twoich indywidualnych wizytach w Witrynie ani informacji, które możesz nam przekazać, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu żadnym firmom zewnętrznym.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany tutaj, abyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób możemy je wykorzystać i czy ujawnimy je komukolwiek.

VI. pytania

Pytania dotyczące powyższego oświadczenia należy kierować do Biura Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia.

ZASTRZEŻENIE

EverExceed Copporation i jej dostawcy treści nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają gwarancji dotyczących witryny ani informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej witrynie. Ta strona i wszystkie treści są dostarczane „ TAK JAK JEST bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, EverExceed Copporation i jej dostawcy treści zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji oraz warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. W żadnym wypadku EverExceed Copporation lub jej dostawcy treści ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z utraty użytkowania, utraty danych lub utraty przychodów lub zysków, wynikające z lub w związku z korzystaniem z witryny lub dostępnych treści z tej strony lub serwera. Informujemy użytkowników, że treści mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. EverExceed Copporation lub jej dostawcy treści mogą dokonywać ulepszeń lub zmian w witrynie, treści lub w dowolnych produktach i usługach opisanych w witrynie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Ta strona jest tworzona i kontrolowana przez EverExceed Copporation w Chińskiej Republice Ludowej. W związku z tym niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Chińskiej Republiki Ludowej, z wyłączeniem jakichkolwiek zasad kolizji praw.

NASZ ADRES

EverExceed Company

Dodaj: piętro 19A, budynek Kechuang, Hengchangrong High Tech. Park, Dezheng Road, Shiyan, dzielnica Bao'an, Shenzhen, Chiny

Tel: +86-755-2163 8065

Faks: +86-755-2163 8069

E-mail: marketing@everexceed.com

Strona internetowa : http://www.everexceed.com

PYTANIA/PROBLEMY

Prosimy o przesyłanie pytań lub raportów o błędach dotyczących tej publikacji do Działu Obsługi Klienta

Szukasz więcej informacji o profesjonalnych produktach i rozwiązaniach zasilających EverExceed? Mamy zespół ekspertów, który zawsze służy pomocą. Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel handlowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
prawa autorskie © 2024 EverExceed Industrial Co., Ltd.Wszelkie prawa zastrzeżone.
zostaw wiadomość
Witamy w everexceed
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Dom

produkty

o

kontakt